Sterfte neemt toe volgens cijfers CBS

30-10-2020 meldt het CBS dat het sterfte cijfer verder toeneemt. In de week van 19-25 oktober is het sterftecijfer met 600 gevallen hoger dan de verwachtingen hadden voorspeld. Uit cijfers blijkt dat het aantal mannen dat overlijdt aan het Coronavirus hoger ligt, dan het aantal vrouwen. Het verschil is echter niet heel groot, want het aantal overleden mannen ligt op 1800 tegenover 1650 vrouwen. De leeftijdsgroepen van 55 tot 64 jaar, 65 tot 74 jaar, en 75+ zijn licht verhoogd, verhoogd, en sterk verhoogd. Volgens de cijfers is dit te wijten aan de 2de Coronagolf.

Lees meer over de Coronatest en welke soorten er bestaan.

Plaats een reactie