Corona symptomen

corona symptomen

Het Coronavirus uit zich door verschillende symptomen die de patient kan hebben. Dit kunnen we onderverdelen in ernstige Corona symptomen, veel voorkomende Corona symptomen en matig voorkomende Corona symptomen.

 

Ernstige Corona symptomen

 • Druk of pijn op de borst
 • Ademhalingsmoeilijkheden en kortademigheid
 • Spraakproblemen
 • Problemen bij bewegen

 

Veel voorkomende Corona symptomen

 • Koorts waarbij de lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius ligt
 • Aanhoudende droge hoest
 • Flinke vermoeidheid
 • Benauwdheid

 

Matig voorkomende Corona symptomen

 • Smaakvermogen en/of reukvermogen dat opvallend minder is dan normaal
 • Hoofdpijn en/of keelpijn
 • Diarree
 • Pijn in het lichaam
 • Uitslag of verkleuring op de huid, met name bij de tenen of vingers

 

Naar de dokter bij symptomen?

Moet je direct naar de dokter bij Corona symptomen? Nee, het beste is telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Zij zullen je vragen stellen over wanneer de symptomen begonnen zijn, en de ernst ervan. Vervolgens kunnen ze je doorsturen naar een GGD post of COVID-19 testpost om een Coronatest af te nemen. Meestal is dit een PCR test. Na de test mag je weer naar huis en wacht je 24-48 uur op de testuitslag.

Mocht je last van enkele symptomen krijgen op het werk, en heeft het bedrijf Corona Antigeen testen, dan kun je je meteen laten testen. Je weet dan direct of je wel of geen Corona hebt.

thuis blijven met corona

Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen?

Zolang je niet weet of je wel of geen Corona hebt, dan blijf je het beste thuis, en uit de buurt van andere mensen. Blijf je handen regelmatig ontsmetten en draag een mondkapje. Zo kun je het besmetten van je omgeving minimaliseren.

 

Hoe lang moet je thuis blijven als je Corona hebt?

In principe moet je 7 dagen thuisblijven wanneer je Corona hebt. Na 7 dagen is het besmettingsgevaar geweken en mag je weer naar buiten of onder de mensen komen. De Corona sneltest inzetten kan voorkomen dat mensen Corona krijgen en thuis moeten zitten.